...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީ
ނ.
(1) ތޮށްޓާއެކު ހުންނަ ހަނޑޫ.
(2) ވުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނު ކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނާކުރިފޯއް . ހަރުމީހުން . ހަރުދަނޑި . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުލުން . ހައިކަ . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްވާމަހަ . ހައްދު . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަވަރުދުރޯ . ހަވި . ހަވީރަ . ހަވީރި . ހަވީރީ . ހަވީރުހަކުރު . ހަވީރުރާ . ހަވީރުވުން . ހަވީރުފިނި . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަރޮދި . ހަމްލު . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތާވީސް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތޭލިކަށި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަސް . ހާރުދަން . ހާކިސް . ހިނގުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗިގޮނު . ހިތަށްތަދުވުން . ހިތިފިލުން . ހިތިދުވަސް . ހިތީބެރު . ހިތީކޭން . ހިތީކޮލި . ހިލިކުސަ . ހިޔަނި . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔައުއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ