...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީހަރު
ނ.
(1) ތަނެއްގައި ނުލައްގައި ބައިސްކަލް ބަހައްޓާއިރު ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފޭއްޓުމަށްޓަކައި، ބައިސްކަލުގައި ހަރުކުރަން ހަދައިފައި ހުންނަ ދެފައިކަށިލީ ހަރު.
(2) (ގ) ފަށް ކަނޑައިދޭ މީހާއަށް ދޭއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ