...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީރާނާކަން
ނއނ.
(1) ބައުވެގެން ހަލާކުވެ ގޮސްފައިވާ ކަން.
(2) އިންދިރާސްވެފައިވާ ކަން.
(3) އާބާދުވުމަށްފަހު ހަލާކުވެގޮސްފައިވާ ކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ