...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީރާނާވުން
މ.
(1) އިންދިރާސްވުން.
(2) ބައުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ހަލާކުވުން.
(3) އާބާދުވުމަށްފަހު ހަލާކުވެގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިންދިރާސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ