...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީރު
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ތަންތާނގައި ވަކިވަކީން ހުންނަ ކަށި އެއްވެފައި ހުންނަކަމަށް ބުނެވޭ މީހާ.
(2) މަޖާޒު:
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބާރުގަދަ ގަދަފަދަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވި . ހަވީރަ . ހަވީރި . ހަވީރީ . ހަވީރުހަކުރު . ހަވީރުވުން . ހަވީރުފިނި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިޔައުއެރުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްބު . ރޫ . ބައިސާ . ބައިސްކޯފު . ބާސާ . ކަމަށް . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުރެހުން . އަސުރުންލެނބުން . އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި . އިސްކިރީން . ވީރަ . ފަރިޔަށްހިނގުން . ފުރަވީރު . ފުޅައްމައްޗަށް އެރުން . ފޮޓޯ . ފޮޓޯގުރާފަރު . ދަން . ދެދަޅަ . ސަފުސާންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ