...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީއްލައިލުން
މ.
(1) ދޫކޮށްލުން.
(2) އުޅަނދުފަހަރު ފުރުން.
(3) ވީއްލުން މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(4) މަޖާޒު:
އަތުން އެތިފަހަރެއް އެޅުން.
(5) ބަހުން އެތިފަހަރެއް ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ