...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީދައިލުން
މ.
(1) ކަރުދާސް، ފޮތިފަދަ އެއްޗިހި ދެއަތުންހިފައި އިރައިލުން.
(2) ގަސްގަހުގެ ގޮފިގޮފިކޮޅު ދަމައިގަނެގެން ވަކިކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރައިލުން . ލޫދައިލުން . ލޫދާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ