...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީދުން
މ.
(1) ކަރުދާސް، ފޮތި ފަދަ އެއްޗެހި އިރައި ވަކިކުރުން.
(2) ފަންވަތް، ގޮފިފަދަ އެއްޗެހި ދަމައިގަނެގެން ވަކިކޮށްލުން.
(3) މަޖާޒު:
އެއްޗެހި ގޮވުމަށް ނުވަތަ ބުނުމަށް ހުތުރުބަހުން ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
ތިޔަ ވީދަނީ ކީކޭ ކިޔައިގެން ހެއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުން . ލޫދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ