...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީޑިއޯ
ނ.
މެގްނެޓިވް ޓޭޕަށް ރެކޯޑްކޮށްފައި މަންޒަރާއި ފޮޓޯ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް.
(2) ނއ.
ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަރު މެގްނެޓިވް ޓޭޕަށް ރެކޯޑްކުރުމާއި ދެއްކުމާއި ބެހޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވީސީއާރު . ފިލްމަށްނެގުން . ޓޭޕުކުރުން . ޝޫޓިންގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ