...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވުރެ
އ.
އެކަތިއަނެކެއްޗާ އަޅާބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މިއަށްވުރެ އެ ރީއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަނާކަފަ . ހަނި . ހަންޑިއަސް . ހަރުވަރު . ހަރުވުން . ހަކަތަ . ހައިޑުރިޖަން . ހައްދު . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތްދަށުކުޅި . ހަލަވެލި . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހަގުކަން . ހާސްވަޅު . ހިރިފާޅަ . ހިރުކޭތަލަ . ހިމަބޯދު . ހިތިބަދަން . ހިތިދަނޑި . ހިތިތޮރާ . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިލަ . ހިލަކަންމަސް . ހިލަކަންފަތި . ހިލަވާލި . ހިލުން . ހިޔަނިދައު . ހުނބުޅު . ހުރާގަނޑު . ހުޅައްފަނި . ހުކުރެދި . ހުވަފެން . ހުދުކައިރު . ހުދުވައިގުގޫ . ހުދުލައްފާނަ . ހެއްސޯހެދުން . ހެވާއިންފަނިދެމުން . ހޭރޭމިޔަރު . ހޯނު . ނަހަނާ . ނަނު . ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނަވިޔަނި . ނަމުރު . ނާށިލުން . ނާރެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ