...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވުސް
އ.
އަޑެއްގެނަން.
މީހެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްލިއަކަށް ދިޔަހަލުއި ކަން ނުވަތަ ބާރުކަން އަންގައިދިނުމަށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
ބުޅާވުސްލާފައި ގޮސް މީދާ ހިފައިފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޑަރު . ވުސް . ވޫސް . ލޮންސިއަކަށްދިއުން . ލޯބޯކޮށިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ