...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވުޒާރާ
ނ.
ވަޒީރަކު ހުންނަވައިގެން ހިންގަވާ އޮފީސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޒީރު . ވަޒީރުން . މިނިސްޓްރީ . ޑިވިޒަން . ޑިވިޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ