...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވުޟޫ
ނ.
ވަކި ޚާއްޞަ ވެގެންވާ ގުނަންތަކެއް ވަކިނިޔަތަކާއެކު ދޮންނަ ދޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދަސުވެރިކަން . ވުޟޫމަތީހުރުން . ފެންލުން . ތަޔައްމަމު . ތަޔައްމަމުކުރުން . ތިންތިންފަށްކުރުން . ޙަދަޘުވެރިވުން . ޙަދަޘުވެރިޔާ . ޙަދަޘް . ޚުއްފުގައިފުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ