...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހާ
ނ.
(1) އޮޅިފައިއޮންނަ ހާލިބޮނޑި ނުވަތަ ވާބޮނޑި.
މިސާލު:
ވެލަނބުލިވެހާ.
(2) ވެހުން މިބަހުގެ އަމުރު.
އަދި ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލުކޮޅުހެދުން . ވިޔަގޮވި . ވެހާ . ވެހުން ގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ