...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހި
ނ.
(1) އަހުލުވެރި.
(2) މީހާ.
(އެރަށަކަށް އަހުލުވެރި (ވެފައިވާ) މިސާލު:
ރަށްވެހި.
ފުރެއްދެވެހި.
(3) (ބދ) ވާރޭފެން.
(4) ފަންނަކަށް ހޭނިފައިވާ.
(5) ކުރިއަރައިފައިވާ.
(6) ވެހުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުބޭކަލުން . ހަރަހެރި . ހަރުބޭސް . ހަރުމަލް . ހަރުމުދާ . ހަކީމީބޭސް . ހަކުރުހެދުން . ހަކުރުފުއްޕުން . ހަކުރުފޮނި . ހަވާސުލައިމާނު . ހިރިގައު . ހިރުއްދަ . ހިތާނުވަޅު . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިލިބޭސް . ހުހި . ހުނގު . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުރަސްކުނާ . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަގޮށް . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ނަންބަރުހެދުން . ނައިބުބޮލި . ނަފީވުން . ނިރޮޅު . ނިފާޅަ . ނޫރާނީމާ . ރަށްފުށް . ރަންހިރު . ރަންބީފާނު . ރަންޒަމާން . ރައިވަރު . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަތްވިލާދާރި . ރަތްވިލާސާޓަނު . ރަތްފަނޑިހި . ރަސްހުވަނދު . ރާ . ރާއްޖެ . ރާއްޖެތެރެ . ރާފޮޅި . ރިހިހިރު . ރީނދޫތޮޅި . ރުކުހަކުރު . ރުއްގަލުބޭސް . ރުމާފަޅި . ރުފިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ