...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހިން
ނ.
(1) އަހުލުވެރިން.
(2) ތަނުގެ އުފަން މީހުން.
(3) ފަންނަކަށް ހޭނިފައިވާ މީހުން.
މިސާލު:
އޭނާއަކީ ބަހުގެ ވެއްސެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިގައު . ރީނދޫތޮޅި . ރޮއިރޮއިކަރުނަފުޅު . ބަނދަރުހުއްދަ . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑުބަލި . ބުންބާ . ބުޅިތުނބި . ބެރުހަމުނާ . ކަންޏާކަގަ . ކައިބޮއި އުޅެވޭވަރުވުން . ކަދީދާ . ކުކުޅުހަވާދު . ކުދިބޮލި . ކެޅެގަތުން . އަހަންމަދު . އައިމިނަ . އައިސަ . އާބަކުރު . އާދަނު . އިސްމާލު . އީރާނު . އީސަ . އުބުށޭމު . އުބުރަހިމު . އޮޅުދޫކައްޓަލަ . ވަޒަންވެރިން . ވެހީން . މައުލޫދު . މައްދިވެހިން . މަލިކު . މޮހޮނު . ފަންސި . ފެންނީރާ . ފެންޑާ . ފޯޅަވަހި . ދަލޭކަ . ދިވެހިބޭސް . ދިވެއްސުން . ދޭސީން . ތިމަރަހަނދި . ލަކުނުފުއްޕުން . ޔޫސުބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ