...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހިކަން
ނއނ.
(1) އަހުލުވެރިކަން.
(2) ކުރިއަރާފައި ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމުދާ . ރަށްފުށް . އަކުޑި . މަދަނިއްޔަތު . މުދާ . ގެވަތުމުދައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ