...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހީން
ނ.
ވެހިން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހިރިގައު . ހުވަނދުމައު . ޅަހަނޑޫ . ކަތުރާން . އައްޔާމެން . އުނބުށޭމު . އެކުނި . އެލްމެނިޔަމް . މަސްކާށި . ފަންޑިތަފޮތި . ދިވެހިރާއްޖެ . ދިވެހިބަސް . ދޯގިއައިހާކަނބުލޭގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ