...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހުން
ނ.
(1) ގުޅި ރުނބާ ފަދަ ތަކެތީގައި މާރު ނުވަތަ ނަނު ފަދަ ތަކެތީން ވަކި ގޮތަކަށް ގަތައިފައި ހުންނަ ގެތުން ގަނޑު.
(2) މ.
ގުޅި ރުނބާ ފަދަ ތަކެތި މާރު ނުވަތަ ނަނު ފަދަ ތަކެތީން ވަކިގޮތަކަށް ގެތުން.
(3) ވާރޭ ނުވަތަ ސްނޯ ތިރިޔަށް ފޭބުން.
(4) ދިޔާއެއްޗެއް އަޅައިފައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ފޫ ގޮސްގެން ތިކި ތިއްކަށް ފޭބުން.
(5) (ޏ،ސ) ވިހެއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނާ . ހުސިޔާރުކަން . ކަނިކަނިލުން . ކެރިވެހުން . ކޯޓުމައު . އިހުރު . އިމާމު . އިމާމުކަން . ވަލުކޮޅުހެދުން . ވާރެހިގެރުން . ވާރެއިގެރުން . ވާރޭގެރުން . ވިއްސާރަ . ވިއްސާރަކުރުން . ވިއްސާރަމޫސުމް . ވިޔަގޮވި . ވިޔަގޮވިޖެހުން . ވެހާ . ވެހި . ވެށުންގަނޑު . ވެއްސުން . ވެލާނާ . ފެންވެހުން . ދެނަކުރުން . ތައްޔާރު . ގުރު . ގުރުކާށި . ގެރުން . ސުނޯފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ