...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެހުން ގަނޑު
ނ.
(1) ގަބުޅި ހުނީގައި ދިވެހިހަކުރު އަޅައިގެން ހިލައި، އެތެރެއަށް، ހަނޑުލު ފުށާއި ހަކުރާ އެއްކޮށް ހިލައިގެން ވަށައިފައި ހުންނަ ގުޅަތަކެއް އަޅައި، ބޭރުގައި ފަތްލައި ވެހައިފައި ހުންނަ ކާ އެއްޗެއް.
މިގުޅަތައް އެތެރެއަށް ނާޅާވެސް ހަދައެވެ.
ގިނައިން މިހަދަނީ ދެކުނު މީހުންނެވެ.
(2) އެއްޗެއް ވެހާން ބަނދެފައިވާ ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިޔަގޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ