...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެށި
ނ.
(1) ވަށައިގެންވާ ތަން.
(2) މާޙައުލު.
(3) (ސ) ކަންފަތުގެ ވޮށި.
(4) (ސ) އެއްޗެހީގައި އަޅާވޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަބުރުބޯ . އަތޮޅުވަހި . އަތޮޅުވަށި . މާޙައުލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ