...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެށުން
މ.
(1) ބޮނބިނަރުން ލީލި އަޅައިގެން ރޯނަށް ވާނޭހެން އެނބުރުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ތެތްއެއްޗެއް (ބޭސްފަދަ (އެއްޗެއް) ހޭކުން.
(3) އުއި ކަސަބު ފަދަ ތަކެތި ފިރޯއްޓަށް (އޮޅުން..) ފުނޑައިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ނުފުނޑާ ހުންނަ ތަކެތި އަތުން ގުޅަގުޅައަށް ހެދުން.
(5) (ޏ،ސ) ގަބުޅި ހުނީގައި ދިވެހި ހަކުރު އަޅައިގެން ހިލައިފައި ހުންނަ ކުދި ބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ބަދަލިލުން . ބޭސްލުން . ބޮނޑި . ކާލިއެޅުން . އޮޅުން . ތުރުކުރެއްވުން . ގެޅަވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ