...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެނި
ނ.
(ބދ) ހަތަރު އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ކުރާ އިޝާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިލަމާދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހެޓު . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ރަނޑުރިހި . ރުޖޫކުރުން . ކައިވެނި . ކާވެނިހެދުން . ކާވެނިރަން . ކާވެނިބަތް . ކާވެނިޚުޠުބާ . ކިއެވެނި . ކުދިކިޔެވެނިން . ކޮށު . ކޮބާ . އަނބިމީހާ . އައުކާވެނި . އިނުން . އިއްދައިގައިއިނުން . އެކުވެނި . އެވެނި . އެވެނިމިވެނި . ވަލީނެތްކާވެނި . ވަލީވެރިކަން . ވަލީވެރިޔާ . ވަލީދިނުން . ވެނީ . ވެގަތުން . މައުޒޫނު . މަތިވުން . މަތިފާރަ . މަގުލުވުން . މަޙްރަމުން . މާނަކުރުން . މިވެނި . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މިސްކިތު ވަކަރު . މީހަކާއިނުން . މީހުނާއިނުން . ދަރިލެއްވުން . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދީދި . ދެވުން . ތަރައިކުރުން . ލަދަވެރީން . ލަދެވެރީނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ