...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެނީ
ނ.
(ބދ.) ވެނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހިތީކިޔެވުން . ހިލޭކުރުން . ރަށްގޮވުން . ރަންކެނޑުން . ރޯހުތުރު . ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ . ބާވައިގަތުން . ކަށްޑެވި . ކަޅަނގާރި . ކާވެނިހެދުން . ކާވެނިމަތީ ތިންގަނޑެތި . އިރުވައިކަންޒޫރި . އެއްވެސް . އޮޑިކެނޑުން . ވަރި . ވަރިބަސް . ވަރިކުރުން . ވަރިއަށްގޮވުން . ވަރިވުން . ވައުފަށް . ވާކެނޑުން . މަލިންކަން . މަލިކުތާހީދު . މަޒުހަބު . މުރާބުގޭ މުދިން ބޭކަލުން . ފަން . ދީވާލުޕާ . ދުންތަރި . ގައިގޯޅިވުން . ގިތި . ގޮށްޖެހުން . ސެޓުފިކެޓު . ޒަވާޖީ . ޒަވާޖީގުޅުން . ޒަވާޖީހަޔާތް . ޒިންދާބާދު . ޓޮމީގަން . ޕިޖާމާ . ޕޮއްޕޮއް . ޙަވާރީން . ޚުޠުބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ