...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެނުބަނޑޭރި
ނ.
މޫދުގައި އުޅޭ މަހެއް.
މިމަހުގެ ސިފަ ވައްތަރުވާނީ ތުންދިގު ތޮޅިއަކާއެވެ.
މީގައި ހުންނާނީ ގަޅި ކަނޑައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ