...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެން
ނ.
(1) މޫދުގައި އުޅޭ މަހެއް.
މި އޮންނަނީ ހަރުފައެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
މީގެ ބިޔަ އެއްޗެތި އުޅެނީ އުރަފަށުގައެވެ.
މިސާލު:
ކަޅުވެން، ކިރުޅިޔަވެން.
(2) ފޭރާންކުރާއިރު، އުއިފަށް ބާރުކުރާން ގެންގުޅޭ ފަތިގަނޑ..
(3) ގުޑިއެރުވުމުގެ ތެރޭގައި، ވެނުގެ ސިފައިގައި ހަދައިގެން އަރުވާ ގުޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަންވެން . ހިތާނުވަޅު . ރީނދޫވެން . ރީނދެލެވެމެ . ބެންބޮޅު . ކަންފަތްވެން . ކަޅުވެން . ކަޅެވެމެ . ކިރުޅިޔަވެން . ކިލާސް . ކުރެހިވެން . އެޑެވެން . އޮށިހަރޮ . އޮޑަވެމެ . ވަޅުވެން . ވަލުދޮރޯށި . ވެނަ . ވެނައި . ވެނުފުންނަ . ވެން . ވެންހަރު . ވެންހެރަ . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ . ވެންފުންނަ . ވެންދެރަ . ވެލިބޮޅު . ވެލިފަނި . މަތިއަންދާފިހުން . މަތިޖެހުން . މުހާޖިރުން . މުޙްޞަން . މެންބުޅަ . މެދުފުޅަލި . މެދުދޮރޯށި . ފަހުވާންލުން . ފަންސުރުމަސް . ފައިވިދިފާހިފުން . ފައިޖެހުނުތާ ވެލިކޮޅުވެސް ގެންދިއުން . ފުންނަ . ފުރިބާރުވުން . ފޫޅުކާވެން . ތަޅިނގު . ލޫޅު . ގޯރުނަ . ސަލާންބުނުން . ސަލާމް . ސުއްމި . ޒިނޭކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ