...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެންހަރު
ނ.
(1) ވެން އުޅޭ ހޮރު.
މިތަންތަން ގިނައިން ހުންނަނީ ތޮށިމަތީގައްޔާއި މޫދުގައި ހުންނަ ގާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
(2) ފޭރާންހަރުގައި ގެންގުޅޭ ވެން ބާއްވާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެންހެރަ . ވެންދެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ