...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެންބޮޅު
ނ.
(1) ދޮންވެލިގަނޑުމަތީ ހަރުކޮނެގެން ތިބޭ ހުދުކުލައިގެ ފަލަ ފަންޏެއް.
(2) ތަރަފަނަ ހަދާން ފުށުން ހަދާ ފޯލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެންބޮޅު . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ . ވެލިބޮޅު . ވެލިފަނި . މެންބުޅަ . ލޫޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ