...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެންބޮޅުތަރަފަނަ
ނ.
ހިއްތަލަފުށާއި ހަނޑުލުފުށުގައި އިހުގައި ހަދައިއުޅުނު ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިހަދައި އުޅުނީ ވިހައިގެން އުޅޭގޭގެޔަށް ވަންނަ މީހުނަށް ދޭނާސްތާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިހަދަނީ ވެންބޮޅުގޮތަށް ފުށްގަނޑު ހަދައި އާވީން ކެއްކުމަށްފަހު ވަށްފޮއްޗަށް ކޮށައި ތެލުލައި ހަކުރު ލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ