...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެންކޮނުވާ
ނ.
(ޏ) ވެނުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އަނގައާއި ބޯ ބޮޑުކޮށް ފަހަތުކޮޅަށް ހިމަވަމުންގޮސް ހިމަވެފައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ބޭރުލޮނދިވެފައި މަހުގައި ކުދިކުދި ހުނޅުބުތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ