...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރިކޮށްލުން
މ.
ތިމާގެ މިލްކެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭ އެއްޗެއް އަމިއްލަކޮށްގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަނައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ