...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރުން
މ.
(1) އެއްޗިހިތަކެއް ފޭބުން.
(2) ގަސްގަހުން ފަތާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ފޭބުން.
(3) އޮހުން.
(4) މަނިބޭރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނައިގަތުން . ހިނުން . ހިނެއިން . ހެނުން . ނަޑަވުން . ނާނެއިފުޅުފިއްލެވުން . ނާނެފިއްލެވުން . ރާޅުމުގުރުން . ބަންޑުންވުން . ބަގީޗާގަސް . އަނގަފިޔަރި . ފެންވެރުވުން . ފޭބުން . ތާރިކިޔުން . ތާރިޔޯ . ތޯކިޔުން . ގައިފެންޖެހުން . ގިފިލިބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ