...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެކުސިން
ނ.
ވައި ހިނދި ކަނޑުއޮމާންކޮށް އޮންނައިރު ޖެހިލާ މަޑުމަޑު ރޯޅި.
މިރޯޅިފަށް ފެނުގައި ޖެހޭތަން ހުންނާނީ އޮމާންކަން ކެނޑި ރާޅުވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ