...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެކުސިންދިނުން
މ.
(1) ވަލުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް މަގުަޮޅިދެވޭ ނުދެވޭ ދިމާއެއް ނޭގި ވަލުން ނިކުންނާނޭ މަގު ނުފެނިގެން އުޅުން.
މަޖާޒު:
(2) ޙަޤީޤަތް ނުފިލާ ހުރެ ޙަޤީޤަތް ފިލައްޖެކަމަށް ހީވުމާއި، ހެޔޮކަމަކަށް ނުބައިކަމެކޭ ހީވުމާއި، ނުބައިކަމަކަށް ހެޔޮކަމެކޭ ހީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ