...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއި
ކ.
(ބދ.) ވާނޭ ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
މިބޭސް އަޅަނި، ފަސޭހަވެއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހައްޔަރުގައި އިނުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ނުކެރިއިނުން . ރަށްމެދަށް ބަލިވެއިނުން . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން . ވެއި . މަހުވިހަ . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މަރެއްއަތްމަތީއެޅުން . މަރެއްގެއެއްކޮޅުގައިހިފުން . މާބަނޑު . މާބަނޑުވުން . މާބަނޑުމީހާ . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ދަރިމައިވުން . ތަވައްރުކަށްއިނުން . ތޮށަލިމަކުނު . ލެޅަވެއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ