...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއު
ނ.
އޭގެ ގޮފިތައް ބިންމަތީގައި ފެތުރެމުން ހެދޭ، ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ބާރުގައި މައްޗަށް ހެދޭގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިފަތުމަސް . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭލަމޭލަ . ނުކެރުން . ރަވޯ . ރޭދަވުނަދައި . ބަރުވެލި . ބަލިކަން . ބަޑިކު . ކާޅު . ކިރިފޮހޮނޑަ . އަވަހާރަގޮނޑި . ވަނި . ވަލުއެއްތެއު . ވެއުފެހެނބުރަ . ވެޔޮ . މަހިފޮޅުން . ފަންގިފިލާ . ފަރުވާ . ފަރުވާކުރުން . ފިޔަލަ . ފޫބަރުވުން . ލޮނަށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ