...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއްފިލާ
ނ.
ބޭހަށް ގެންގުޅޭ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެއް.
މިއީ ހުނިގޮނޑިފިލާހެން އެއަށްވުރެ ފަތްކުދިކޮށް، ފަތުގައި ތުނޑުނެތި ވެލަށް ދުވާ ފިލާވެއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެއްޕިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ