...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއްދާލުން
މ.
(ގ.) ވަކައިންނާއި ރޯނުން ވައުއަޅާ އިރުގައި ފަށްތައް އަނބުރާ ހަރުކޮށްފައި، ފަށުގައި ހުންނަ ފަލަ ތަންތަން އެއްވަރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ