...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއްޓޭބަލި
ނ.
(1) ބޮލުގެ ބައްޔެއް.
މިބަލީގައިވާގޮތަކީ، ކުއްލިއަކަށް މީހާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓި އަތްފައިން ވައްތަރު ޖެއްސި އަގައިން ފޮނު ނުކުންނަނީއެވެ.
(2) ބިންމަތިފަސޭހަވާ ބަލި.
(3) ބޮޑު ތުރައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަކިސްއެރުން . ރަޓުކަމާ . ބަލިމަޑުކަން . ބަލިމަޑުވުން . ބިންމަތިފަސޭހަވާބަލި . ބޮޑުތުރާ . ބޮޑުތުރާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ