...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއްޖެ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ
"ވެއްޖެ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ" މ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) މިއީ ފިލުވައިލުން އުނދަގޫ އާދަތަކަށް ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެއްޖެ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ