...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެވު
ނ.
(ވެޔޮ) މީހުން އެރި ފެންވަރާ ހެދުމަށް ކޮނެ ތިލަވަތް ގައު އަޅައި ކައިރި ހަދައިފައި ހުންނަ ފެންފެންގަނޑު.
މިކަހަލަ ފެންފެންގަނޑު ގިނަ ގިނައިން ހުންނަނީ ދޫނިފަތްލާފައެވެ.
އަދި ވެވަށް އެރެން ހަރުފަތެއްވެސް އޮންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހެޔޮވަރުމީހާ . ނުފޯރުން . ބެއްލަ . ކަމުދިޔުން . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އުޅައްލީވެޔޮ . ވަޙީބާވައިލެއްވުން . ވާރުއޮޑީމީހުން . ވެއުހައު . ވެއުކުކުޅު . ވެވުހޫލަ . ވެޔޮ . ފެންފައްތަރޮ . ފެންފަލިވަތާ . ދީނަށްގޮވައިލެއްވުން . ދޫނިފަތް . ތިލަވަތްގައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ