...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެވެޅެ
ނ.
(ޏ) ރަށުގެ ވަކިދިމާއަކުން ފުއްޓަރާ ތޮށީގެ ބޭރު ކައިރިން މޫދުގައި އޮންނަ ވަކިތަނަކަށް ކިޔާ ނަމެއް.
(ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ހަނދި ބާނަން ދޮށި ހިފައިގެން އެރިތިބޭ (ހިސާބު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ