...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދިޔަ
ނއ.
ވޭތުވެދިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާން . ހުސްވިމަސް . ނިމިނިމުނުކަން . ނިމުނުކަން . ރޭ . ބޯދާއިރު . ކުރި . އިހު . އިސް . ވެދިޔަ . މާޒީ . ފަހަތަށްބެލުން . ފައިބެއަހަރު . ފަސް . ފަސްބެލުން . ދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ