...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުން
ނ.
އެކަކު އަނެކަކަށް ފޮނުވާ ސަލާމާއި ހަދިޔާއަށް އެންމެ މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވުރުމާ . ރަސްމަސް . ބަރުތީލަ . ބަރުތީލަކުރުން . ވެދުންބަރުތީލަ . ވެދުންއަރުއްވައިގަތުން . ވެދުންއެޅުން . ވެދުންއޮޑި . ދަންބެރުބޭލުން . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ޒިކުރަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ