...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުންއެޅުން
މ.
(1) ހަދިޔާގެ ގޮތުން ރަސްރަސްކަލުންނަށް ގެންނަ އެއްޗެހި ކޮޅު އެރަސްކަލަކު ހުންނަވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެންގެވި ތަނަކަށް ގެންދިއުން.
(2) ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އަންނަ ރާއްޖެތެރޭގެ އޮޑިފަހަރުން ސަރުކާރަށް ވެދުންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ