...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުންފޭލި
ނ.
(1) އޮޅުދޫކަރައަށް ޖިޒީ ފޮނުވާ އުޅުނު ދުވަސްވަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން އެތާނގެ ގަވަރނަރ އަށްފޮނުއްވާން ރާއްޖޭގައި ވިއުއްވާ އަންނަ ފޭލި.
(2) ރަދުންގެ ފައިވާންފުޅު ދެކެންދާ މީހުން ކުރުނީސްކޮށް އަދަބުވެފައި އެމީހުންގެ އަތުން ރަސްގެފާނުގެ ފައިވާންފުޅު ދަށަށް ދޫކުރާ ފޭލި.
މިއީ ފަތިކޮށް އޮޅާފައި ހުންނަ ފޮތި ފޭއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ