...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުންފޮށި
ނ.
ޖިޒީ ދީގެން އުޅުނު ޒަމާނުގައި އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ގަވަރުނަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން އަހަރީ ހަދިޔާ އަޅުއްވާފައި ފޮނުއްވާ ފޮށި.
މިއީ ހައިވަކަރުން ޖަހާފައި ހުންނަ ފޮއްޓެކެވެ.
ބޮޑުމިނަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް 3 ފޫޓު ދިގު 2/1 2 ފޫޓު ފުޅާ 2/1 2 ފޫޓު އުސް މިނެވެ.
މިފޮށިތައްޔާރުކޮށް ނިމުނީމާ ހުންނާނީ "ކެންބިސް" ކިޔާ، ބޯފޮތްޗެއް ބޭރުގައި ލައި ފަހާފައި ބެދުނުތާކޮޅުގައި ލާ ވިރުވާ އަޅާފައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ