...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުންފޮތި
ނ.
ޖިޒީ ދީގެން އުޅުނު ޒަމާނުގައި އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ގަވަރުނަރ ދިވެހި ރަދުންނަށް ފޮނުއްވާ އަހަރީ ހަދިޔާގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ފޮތި.
މީގެ ތެރޭގައި އެކި ކުލަކުލައިގެ ފޮތި ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ