...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުމާދިއުން
މ.
(1) އިހުގައި ތޮށިލުން ފަދަ، ސަރުކާރުގެ ގަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްފަހު، ލަވަކިޔަމުން ނަށަމުން ރަސްގެފާނު ހުންނަވާ ގަނޑުވަރު ދޮށަށް ގޮސް، ލަވަކިޔައި ނެށުން.
(2) ހަދިޔާއެއް ހިފައިގެން ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެމާވެދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ