...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެތި
އ.
ކަމެއްގެ އަހުލުވެރި.
މިސާލު:
ލޮބުވެތި، އަޅުވެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރުވެތި . ހަނދޭގިރި . ހަންހާރަވެތި . ހަންހާރަވެތިކަން . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހިތްޖެއްސުން . ނަވަރަންނަ . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ބަގުޑިލުން . ބަޚީލު . ބުރަކިރަނިން . ބުރުސޫރަރިވެތި . ބޫތު . ބޫތުގަތުން . ބޮނޑިކުރުން . ޅަޔަށްއެޅުން . ކަމުކާމު . އަހުރަވެތި . އަންތަރަ . އަބާންނަ . އަޅުދާސް . އަޅުދާސްކަން . އަޅުދާސްކުރުން . އަޅުދާސްވުން . އައްތަރަ . އަމަރުތަ . އަތްފޯރުވުން . އިސްތިޢުމާރު . އެދުން . އޮމަގެރި . ވަތަށްގޮނޑިލުން . ވިގޫ . ވެތި . ވެތުން . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . މަޑުމޮޅި . މިނިވަނާ . މިނިވަން . މިނިވަންކަން . މިނިވަންކުރުން . މިނިވަންވުން . މިނިވަންދުވަސް . މުށްބާރު . މުށްބާރުކަން . މުސްތަޢުމަރުން . ފަސްލަކުނުކަން . ދަހިބޮނޑޮވުން . ދަހިވެތި . ދަހިވެތިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ